Редакционна политика

Как създаваме съдържанието, което ви помага да направите по-добрия избор.

Ние не пишем красиви послания. Знаем, че става въпрос за здравето ви. Затова искаме да ви дадем възможно най-надеждната информация, да ви помогнем давайки ви познанието, от което се нуждаете, за да бъдете здрави и да направите информиран избор.

Ето какво правим, за да сме сигурни, че съдържанието ни е точно и достъпно.

Как работим ние

Когато създаваме съдържание, нашите автори следват процес, гарантиращ, че четивото пред вас е:

 • надеждно
 • точно
 • клинично проверено
 • и лесно разбираемо.

Проучване

Преди да публикуваме каквото и да е било на тази страница, правим свое собствено проучване, за да открием какво искате да узнаете. Правим това с помощта на инструменти, които ни помагат да видим какви въпроси и отговори търсят хората по определена тема. Това ни подсказва кои области трябва да обхванем в нашето съдържание. По този начин получавате най-надеждната информация (и най-вероятно отговора на въпроса, който сте написали в Google). 

Когато работим по дадена тема, ние се опитваме да дадем възможно най-балансираната гледна точка по достъпната информация. За целта използваме разнообразни източници, за да информираме читателите си и за да сме сигурни, че предоставяме точната картина по всяка една здравна тема. 

Това включва използването на клинични изследвания и проучвания, както и на информация от независими здравни организации, държавни и правителствени организации или образователни институции като университети.

Ето няколко примера на източници на информация, които използваме:

 • медицински и научни списания
 • Компендиума за електронни лекарства (emc)  
 • Британския национален формуляр (BNF)
 • Националния институт за здраве и грижа за високи постижения (NICE)
 • Регулаторната агенция за лекарства и здравни продукти (MHRA)
 • и Национална служба по здравеопазване (NHS)

Проверка

След като бъде написано, цялото съдържание преминава през редакционна проверка от екипа отговарящ за съдържанието, преди да бъде проверено от член на клиничния екип (лекар или фармацевт). 

С цел осигуряване на прозрачност, винаги ще виждате името на члена на клиничния екип, прегледал съответната страница. Освен това ще откриете линк към биографията му, където ще откриете препоръките му, както и номера на професионалната му регистрация.

Когато пишем, даваме всичко от себе си, за да използваме разбираем език. Когато използваме медицински термини, винаги се уверяваме, че обясняваме значението на термина след това.

Публикуване и преглед

След като дадено съдържание премине през тези проверки, ние го публикуваме, за да го четете.

Постоянно учим повече и повече за света на здравето и медицината. Често, когато бъде направено ново проучване, имаме достъп до нова информация. Затова правим промени в съответното съдържание, което вече е публикувано, за да включим новата информация. Винаги се стремим да правим това възможно най-бързо.

На всеки две години правим цялостен преглед на нашето съдържание, за да сме сигурни, че е актуално и точно, и правим промени, където е необходимо. Тези прегледи се правят от член на екипа отговарящ за съдържанието и член на клиничния екип.

Всяка страница съдържа информация за датата, показваща ви кога съответната страница е била актуализирана за последно.

Какво е надеждна информация

Когато ви представяме статистическа информация, данни или консенсуси, ние ще ви информираме кой е източникът им. За събираме на нашата информация използваме единствено източници, за които сме уверени, че са надеждни и точни. Ако става въпрос за проект или мнение, ще ви уведомим. 

Преди да предоставим данни или информация от трета страна в съдържанието ни, ние извършваме определени проверки:

Какъв е обхватът на информацията? 

Броят на участниците или големината на набора от данни е едно от нещата, които проверяваме. Това, което считаме за надеждна информация, зависи от това какво е било проучвано, но като общо правило считаме, че набори от данни (или подмножеството данни в по-голямо проучване), обхващащи по-малко от 50 участника, са по-малко клинично надеждни. 

Понякога използваме информация от набори от данни с тази големина или по-малки, ако съдържат стойности от анекдотична гледна точка или под формата на информационен социален експеримент. Но, ако се позоваваме на такива данни, винаги обясняваме, че са от малък набор данни, затова могат да не бъдат клинично достоверни.

От къде сме набавили съответната информация?

Представяме определена информация като клинично надеждна само ако е от реномиран, надежден източник. Примери за такива са:

 • държавен или правителствен здравен орган като NHS или NICE във Великобритания
 • признат орган за анализи или данни като YouGov или ONS
 • рецензирани медицински или научни списания
 • правителствени здравни благотворителни организации
 • международно призната фармацевтична компания (например за клинични проучвания)

Ако се позоваваме на нещо, което не считаме за клинично достоверно (когато понякога е необходимо да посочим ненадеждна гледна точка или схващане), ясно ще заявим гледната си точка за съответната информация. 

Ако мислим, че източникът на информация има търговски интерес или е декларирал такъв, ще ви съобщим за това.

Използваме информация само от рецензирани източници или такива прегледани от клиницист или екип от специалисти. 

Кредитиране, когато е необходимо

Информацията и проучванията отнемат време. И хората, които ги събират заслужават кредитиране. 

Винаги ясно кредитираме всяка една информация, която използваме от трети страни, с помощта на изскачащ прозорец с референция до мястото, където е използвана информацията. Използваме конвенцията за препратки на Харвард за ясно показване на автора на информацията, кога и къде е била публикувана информацията, както и линк към източника, когато това е възможно.

Използваме наше собствено проучване

От време на време ще провеждаме наше собствено проучване, използвайки събраната от нас информация. Когато правим това, ще ви представим процеса възможно най-ясно и простичко.

Ще ви кажем:

 • как е била събрана информацията и без да нарушаваме поверителността, от кого е била събрана
 • каква методология сме използвали, за да сигнем до каквато и да е било хипотеза
 • както и кой е проверил информацията, когато е приложимо това.

Ще се консултираме с клиницист в процеса на моделиране и събиране на данни, както и след това при формирането на хипотезата, за да сме сигурни, че всяка една информация базирана на наше собствено проучване, която предоставяме, е надеждна.

Понякога можем да провеждаме по-малки проучвания или социални експерименти с определени хора (например спортисти или личности) и да разкрием самоличността на лицето(та) взели участие. Но винаги ще правим това само с предварителното съгласие на това лице (или лица).

В противен случай, когато използваме данни от наше собствено проучване, няма да публикуваме лична информация, която може да бъде използвана за разкриване на самоличността на който и да е било от участниците. 

Безпристрастност към търговските марки

Не сме свързани с определени търговски марки или фармацевтични компании. Целта ни е да предложим колкото е възможно по-широка гама лекарства, които са същевременно безопасни и достъпни за потребителите ни.

Затова се опитваме да бъдем максимално безпристрастни и да не рекламираме която и да е било търговска марка пред друга. 

Знаем, че цената има значение за вас. Ще ви кажем, ако определена търговска марка на дадено лекарство е по-евтина от друга. 

Знаем, че ефикасността на лекарствата също има значение за вас. Затова ще ви предоставим информация за ефективността, която сме открили от съответните клинични проучвания. А това би могло да означава, че една търговска марка на дадено лекарство е по-ефективна от друга. 

Винаги ще ви съобщаваме къде можете да откриете тази информация с повече подробности, за да можете да я прегледате сами.

Treated предлага услуга и ние ще рекламираме собствената си марка на нашия сайт и в социалните канали. Правейки това, можем непряко да рекламираме използването на търговци и партньори, с които работим, за да предоставим нашите услуги. Но ще ви информираме, ако имаме връзка с даден външен търговец или доставчик.

Можем да ви предоставим информация за услугите предлагани от други организации като благотворителни организации или обществени здравни органи като препратка за помощ или информация в бъдеще. Но няма да подкрепяме никакви търговски услуги освен нашите собствени или партньорските организации, с които работим.

Уважение и поверителност

Даваме всичко от себе си, за да запазим вашата поверителност и тази на партньорите ни. Никога няма да разкрием лична информация или подробности от каквато и да е било комуникация между нас и друго физическо лице или организация в съдържанието ни.

Когато използваме коментари или цитати от говорител или здравен професионалист, правим това само с изричното им предварително съгласие.

Съветите получавате от здравните специалисти

Вие сте вие, напълно уникална личност. А ние вярваме, че съветите от здравни специалисти не важат с еднаква сила за всички. 

Стремим се съдържанието на нашия сайт да бъде надеждна, точна и полезна информация, но то не е здравен съвет. Това, кое е най-добро за вас ще решите вие и здравния специалист по време на консултация. 

Ако не сте сигурни за нещо или имате въпрос, касаещ здравето ви, винаги потърсете мнението на лекар или клиницист.

Вашето мнение

Създаваме нашето съдържание за вас.

Затова, ако сме пропуснали нещо, бихме искали да знаем това. 

Ако мислите, че нещо е било изключително полезно или пък недостатъчно такова, искаме да знаем и това.

Това важи, ако сте потребител на услугите ни, обикновен читател или здравен специалист.

За да споделите с нас мнението си, свържете се с нас по имейл или ни изпратете съобщение в социалните канали.

Нека да ви помогнем да направите по-добрия избор.

Предложете лечение

Ако има определено лекарство или заболяване, което търсите, кажете ни и ще потърсим за вас.

Можем да ви изпратим имейл за запитването ви, а вие можете да се откажете от тази комуникация по всяко време.

Попитайте или предложете нещо.​

Изпратете въпроса си тук или ни кажете, ако сте открили проблем на нашия сайт.

Можем да ви изпратим имейл за запитването ви, а вие можете да се откажете от тази комуникация по всяко време.
4.8

Средният ни рейтинг въз основа на 3295 ревюта

Докладване на проблем

Приемам общите условия.
Можем да ви изпратим имейл за запитването ви, а вие можете да се откажете от тази комуникация по всяко време.

Добавяне на лекарство за сравнениe

Ще се свържем отново с вас скоро. Опитваме се да отговорим на всички въпроси в рамките на един работен ден.

Абонирахте се за бюлетина ни. Преглеждайте входящата си кутия за най-новата ни информация.

news-letter

Абонирайте се за бюлетина ни и научавайте най-новото за и още.

Натискайки 'Абонирай ме сега', вие приемате нашата Политика на поверителност.

За първи път ли сте на сайта ни?​

Можете да продължите като гост или да влезете в профила си на Treated, ако имате такъв.

4.8

Средният ни рейтинг въз основа на 3295 ревюта