ОБЩИ УСЛОВИЯ

Последна актуализация: 3.12.2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС

Тези правила и условия за използване („Общи условия”) уреждат използването от ваша страна на нашата онлайн платформа, bg.treated.com („Сайтът“), който се притежава, управлява и контролира от Webcare Group Ltd t/a treated.com, както и Услугите и Продуктите, които са предоставени на потребителите на услуги чрез Сайта.

Ние сме Webcare Group Ltd t/a treated.com, компания, регистрирана в Англия и Уелс с фирмен номер 06790962 и нашия регистриран офис в Unit 18 Waters Meeting, Britannia Way, Болтън, Обединеното кралство, BL2 2HH („Оператор“, „ние“ или „нас“). Ние носим отговорност за работата на сайта.

Ние работим с различни здравни специалисти („Доставчици“) по отношение на предоставянето на онлайн медицински консултации за телездравно здраве, издаването на частни рецепти и доставката и изпращането на Продукти, както и защитените съобщения между тях и потребителите на услуги.

ДЕФИНИЦИИ И ТЪЛКУВАНЕ

Продукти“ означава лекарствените продукти, които се предоставят чрез Сайта.

Доставчик“ или „Доставчици“ означава: (i) регистрирани лекари, които предоставят медицинските услуги, които получавате чрез Сайта; и (ii) регистрирани аптеки, които предоставят фармацевтичните услуги и доставят и изпращат Продуктите, които получавате чрез Сайта.

Услуги“ означава медицинските и фармацевтичните (клинични) услуги, които се предоставят чрез Сайта, и услугите на платформата, чрез които осъществявате достъп и използвате Сайта, когато получавате такива медицински и фармацевтични (клинични) услуги.

Вие“ и „Вашият“ означава вас, вашите подопечни, ако има такива, и всяко друго лице, което има достъп до вашия акаунт на Оператор („Акаунтът на пациента“).

Думите „включва“, „включват“ и „включително“ се считат за последвани от думите „без ограничение“; думата “или” не е изключителна; и думите"тук", "този закон", "с настоящото,"и "по-долу" се отнасят до тези условия като цяло.

ДОСТЪП ДО САЙТА

Моля, прочетете внимателно тези Условия и се уверете, че ги разбирате. Ако желаете да получите достъп до Продуктите или Услугите чрез Сайта, ще бъдете помолени да се съгласите с тези Условия. Ако не приемете тези Условия, няма да имате право на достъп до Продуктите или Услугите през Сайта.

Като щракнете върху „приемам“, вие потвърждавате, че сте прочели, разбирате и приемате всички условия, които се съдържат в тези Условия и нашата Политика за поверителност.

Продуктите и услугите, които са достъпни чрез Сайта, са предназначени за достъп от потребители на услуги, които са с местожителство държава-членка на Европейския съюз. Ваша отговорност е да проверите дали е законен достъпът до Продуктите и Услугите от вашата държава-членка.

Без потребители под 18 години: За да получите достъп до Сайта, вие декларирате и гарантирате, че сте на възраст поне 18 години и че имате право да сключите обвързващо споразумение, което създава правни задължения в съответствие със законите на вашата Държава-членка.

Ако сте на възраст под 18 години, не се опитвайте да се регистрирате в Сайта или да ни предоставяте лична информация за себе си.

Независимо от клауза 3.5, ако съберем лична информация от лице, което е под 18-годишна възраст, ние незабавно ще изтрием тази информация.

Ако смятате, че сме събрали лична информация от някой, който е на възраст под 18 години, моля, свържете се с нас.

УСЛУГИ

Предоставени услуги

 1. Операторът предлага онлайн комуникационна платформа за Доставчици и потребители на услуги за свързване чрез Сайта чрез използване на асинхронни телекомуникационни технологии, видео и други комуникационни инструменти. Сайтът улеснява комуникацията между Доставчиците и потребителите на услуги, за да позволи предоставянето на Услугите и Продуктите.
 2. Всеки Доставчик има достъп до Сайта като начин за комуникация с вас. Всички медицински съвети, които получавате от Доставчик чрез Услуга, се предоставят от такъв Доставчик, а не от Оператора.
 3. Вие потвърждавате, че разчитате на всякакви съвети или информация, предоставени от Доставчик чрез Сайта и Услугата, е единствено на ваш собствен риск и, доколкото е позволено от закона, вие поемате отговорност за всички свързани рискове.
 4. Ще имате достъп до определени Доставчици въз основа на информацията, която предоставяте на Сайта.
 5. Възможно е да използваме квалифицирани лекари, които да извършат предварителна оценка на консултацията ви преди издаването на рецепта, и да поискаме от вас да предоставите допълнителна информация, преди предписващият лекар да вземе окончателно решение.
 6. Винаги трябва да потърсите съвет от вашите квалифицирани здравни специалисти по всякакви въпроси или притеснения, които може да имате относно вашите индивидуални нужди и всякакви медицински състояния. Цялата информация, предоставена от Оператора, или във връзка с комуникации, поддържани от Оператора, е предназначена само за общи информационни цели. Вашите взаимодействия с Доставчиците чрез Сайта нямат за цел да заменят отношенията ви с редовните ви квалифицирани здравни специалисти.

Не се предоставят медицински грижи или съвети от оператора

 1. Операторът не предоставя медицински или фармацевтични (клинични) съвети или грижи.
 2. Съдържанието на Сайта и Услугите, включително, без ограничение, текстове, копия, аудио, видеа, снимки, илюстрации, графики и други визуални материали, е само за информационни цели и не представлява клинични съвети, диагноза, лечение или препоръки от всякакъв вид от Оператора.
 3. Доставчиците са здравни специалисти, които са регистрирани в рамките на техните компетенции. Доставчиците са изцяло отговорни за качеството и уместността на клиничните грижи и съветите, които ви предоставят.
 4. Операторът не препоръчва и не одобрява никакви специфични доставчици, тестове, лекари, аптеки, лекарства, продукти или процедури.
 5. Операторът не предоставя никакви правни съвети или представителства по какъвто и да е начин относно каквито и да било правни въпроси, свързани с каквито и да било съвети, информация, стоки или услуги, предлагани от Доставчик, включително, но не само, задължения за съответствие или стъпки, необходими за спазване на всякакви разпоредби .
 6. Операторът не прави никакви изявления или гаранции относно обучението или уменията на който и да е Доставчик, който предоставя Услуги и Продукти чрез Сайта.

Не е за спешни случаи

 1. Услугите и продуктите, които са достъпни чрез Сайта, не са подходящи за спешна медицинска помощ. АКО ПОЛУЧАВАТЕ СПЕШЕН МЕДИЦИНСКИ СЛУЧАЙ, ТРЯБВА ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С ВАШИЯ НАЦИОНАЛЕН ИЛИ МЕСТЕН НОМЕР ЗА СПЕШВА ПОМОЩ ВЕДНАГА.
 2. Не трябва да пренебрегвате или да отлагате търсенето на медицински съвет въз основа на всичко, което се появява или не се появява на Сайта.
 3. Трябва да потърсите спешна помощ или последващи грижи, когато са ви препоръчани от Доставчик или когато са необходимо по други причини.
 4. Трябва да продължите да се консултирате с вашия редовен квалифициран медицински специалист и други здравни специалисти, както е препоръчано от тях или от Доставчика.
 5. Винаги търсете съвет от лекар или друг квалифициран медицински специалист относно въпроси, които имате относно дадено медицинско състояние, както и преди да спрете, започнете или промените което и да е било лечение.

Рискове от телездравни услуги

 1. Използвайки Услугите, вие се съгласявате с потенциалните рискове, свързани с телездравните услуги, които включват, но не се ограничават до следното:
  1. предаваната информация може да не е достатъчна (напр. лоша разделителна способност на изображенията), за да позволи вземане на подходящи медицински или здравни решения
   от Доставчика;
  2. забавяния в оценката или лечението могат да възникнат поради повреди на електронното оборудване;
  3. липсата на достъп до вашите медицински досиета може да доведе до нежелани лекарствени взаимодействия или алергични реакции, или други грешки в преценката; и
  4. въпреки че електронните системи, които използваме, включват мрежови и софтуерни протоколи за сигурност за защита на поверителността и сигурността на здравната информация, тези протоколи могат да се провалят, причинявайки нарушаване на поверителността на вашата здравна информация.

Политика на предписване

 1. Операторът не одобрява конкретен продукт.
 2. Ако Доставчик предпише продукт, той/тя ще ограничи доставката му въз основа на съответните национални разпоредби или разпоредби на ЕС и ще предпише продукт само според неговата/нейната клинична преценка и професионална преценка.
 3. Операторът не дава гаранция, че ще ви бъде издадена рецепта.
 4. Доставчиците ще предписват продукт само с разрешение за търговия в ЕС или на национално ниво за съответната държава-членка.
 5. В зависимост от националните закони и разпоредби на съответната държава-членка, където се намирате Доставчикът и вие, предписанията ще бъдат издавани по един от следните методи:
  1. директно на вас по имейл или по друг начин;
  2. до аптека на доставчика, която се намира във вашата държава-членка на пребиваване, при условие че рецептата може да бъде изпратена по имейл или по друг алтернативен електронен или друг начин; или
  3. до аптека на Доставчика, която се намира в която и да е друга държава-членка, при условие че е законно разрешено да изпраща продукти до съответната
   дестинация.
 6. Преди да направите всяка поръчка, ще бъдете информирани за опциите за доставка с рецепта, които са налични във вашата държава-членка.
 7. Ако откажете някоя от опциите за доставка с рецепта, посочени в точка 4.5.5, няма да можете да завършите поръчката си и ще трябва да получите предписания продукт по алтернативен начин.
 8. Доставчиците си запазват правото да ви откажат достъп до Услугите и Продуктите, ако преценят по свое собствено клинично усмотрение, че има действителна или потенциална злоупотреба с Услугите или Продуктите.
 9. Вие потвърждавате и се съгласявате, че всички рецепти, които получавате от Доставчик, ще бъдат единствено за ваша лична употреба.
 10. Вие се съгласявате да прочетете изцяло и внимателно цялата предоставена информация за продукта и листовката му и да се свържете с лекар или фармацевт, ако имате въпроси относно рецептата.

Не е застрахователен продукт

 1. Операторът не е застраховател, Услугите не са застрахователни продукти и сумите, които плащате на Оператора, не са застрахователни премии. Ако желаете някакъв вид здравна или друга застраховка, ще трябва да закупите такава застраховка отделно или да се уверите, че имате достъп или отговаряте на условията за обществена здравна система във вашата държава-членка на пребиваване.
НАЛИЧНОСТ НА УСЛУГИТЕ

Сайтът и Услугите са достъпни само за потребители на услуги, които имат местожителство в държава-членка на Европейския съюз. Достъпът и използването на Сайта или Услугите са ограничени изключително до потребители, които се намират в държава-членка на Европейския съюз, където Услугите са достъпни.

Услугите не са достъпни за потребители на услуги, които се намират извън Европейския съюз. Достъпът до Сайта или Услугите от юрисдикции, където съдържанието на Сайта е незаконно, или където ние не предлагаме Услугите, е забранено.

Вие заявявате, че не сте лице, на което е забранено да се регистрирате или да получавате Услугите съгласно законите на Европейския съюз или други приложими национални закони на дадената държава-членка.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Вие се съгласявате, че информацията, предоставена от вас във връзка с Услугите, Продуктите и Сайта, ще се управлява от нашата Политика за поверителност, която е включена и е част от тези Условия чрез препратка.

ПОРЪЧКА И ЗАКУПУВАНЕ НА УСЛУГИ

Условия за абонамент

 1. Ако закупите абонамент във връзка с определени Услуги и Продукти, вашият абонамент е непрекъснат и ще бъде автоматично подновен в края на приложимия абонаментен период, освен ако не поставите на пауза абонамента си преди края на текущия период на абонамент, като щракнете върху пауза в профила си на пациент.
 2. Цената за вашия абонамент може да се променя от време на време и при такива обстоятелства ние ще положим разумни усилия, за да ви съобщим предварително всякакви промени в цената. Промените в цената ще влязат в сила в началото на следващия абонаментен период след датата на промяната на цената. Съгласно приложимото законодателство, вие приемате новата цена, като продължите да използвате Услугите или приемате Продуктите, след като промяната на цената влезе в сила. Ако не сте съгласни с промяната на цената, имате право да отхвърлите промяната, като се отпишете преди промяната на цената да влезе в сила.

Печатни грешки и неправилно ценообразуване

 1. В случай, че някоя цена, посочена на Сайта, е неправилна поради печатна грешка или грешка в информацията за цените, получена от трета страна, ние имаме право да откажем или анулираме всякакви поръчки, които са били направени на тази неправилна цена. Ние имаме право да откажем или анулираме всякакви такива поръчки, независимо дали поръчката е била потвърдена или не и Вашият пациентски акаунт е бил таксуван. Ако вашият пациентски акаунт вече е бил таксуван за покупката и поръчката ви е анулирана, ние незабавно ще издадем кредит към вашия пациентски акаунт за сумата на таксата.

Онлайн плащания

 1. Когато купувате Услуги и Продукти чрез Сайта, общата цена, която плащате, включва следното:
  1. цената, дължима за медицинската услуга;
  2. цената, дължима за фармацевтичната услуга и доставка и доставка/доставка на Продукта;
  3. цената, която трябва да заплатите за използване и достъп до Сайта и неговите функции чрез Вашия пациентски акаунт по отношение на тези медицински и фармацевтични услуги и продукти; и
  4. всички приложими данъци.
 2. Приемаме всеки метод или система на плащане, които са разрешени в рамките на Европейския съюз, включително директен дебит (моля, имайте предвид, че може да има леко забавяне на първото плащане, ако изберете този метод на плащане), дебитни и кредитни карти и платформи на трети страни. Ако сметката с кредитна карта се използва за транзакция, можем да получим предварително одобрение за сума до размера на плащането. Ако се регистрирате за автоматично извършване на периодични плащания, всички такси и данъци ще бъдат таксувани в пациентския акаунт, който сте посочили по време на процеса на регистрация на сайта. Ако искате да посочите различен метод на плащане или ако има промяна, засягаща вашия метод или система на плащане (напр. ако искате да промените вашата кредитна или дебитна карта), трябва да
  промените информацията си онлайн. Това може временно да забави способността ви да извършвате онлайн плащания, докато проверяваме новата ви информация за плащане.
 3. Вие заявявате и гарантирате, че ако извършвате онлайн плащания:
  1. всяка информация за платежната сметка, която предоставяте, е вярна, правилна и пълна;
  2. таксите, направени от вас, ще бъдат поети от съответната институция;
  3. вие ще заплатите направените от вас такси в публикуваните суми, включително, без ограничение, всички приложими данъци; и
  4. вие сте лицето, на чието име е издаден методът на плащане и сте упълномощени да извършите покупка или друга транзакция със
   съответния метод на плащане.
 4. Ще ви бъде дадена възможност да добавите няколко начина на плащане към вашия пациентски акаунт като опции за плащане, като един от тях е опция по подразбиране. Ако плащането от вашата опция по подразбиране не е разрешено или не успее, ние автоматично ще се опитаме да вземем плащане от един от другите методи на плащане, които сте регистрирали във вашия пациентски акаунт.

Съгласие за периодични такси

 1. Вие се съгласявате и разрешавате методът на плащане да бъде таксуван автоматично за Услугите и Продуктите, съгласно публикуваните цени на Сайта, които могат да бъдат променяни по всяко време. Ако не сме в състояние да осигурим средства от вашия метод на плащане по някаква причина, включително, но не само, недостатъчни средства в платежната сметка или недостатъчна или неточна информация, предоставена от вас при изпращане на електронно плащане, можем да предприемем допълнителни действия за събиране, включително прилагане на такси до степента, разрешена от закона.
 2. Имате право да отмените това упълномощаване, като влезете в своя пациентски акаунт и поставите на пауза абонамента си преди следващото планирано подновяване.

Самоплащане на пациентите

 1. Услугите и продуктите се заплащат 100% самостоятелно от нашите пациенти. Съгласявайки се с тези Условия, вие потвърждавате, че независимо дали имате здравна застраховка, независимо дали е държавна или частна, вашата застрахователна полица може да не покрива разходите за Услугите и Продуктите.
 2. Ваша отговорност е да знаете вашите обезщетения и как те ще се прилагат към вашите плащания на обезщетения и ние не поемаме отговорност да разбираме, да знаем или да бъдем обвързани с правилата и условията на такава застраховка.
 3. Приемайки тези Условия, вие избирате да закупите Услуги и Продукти, които могат или не могат да бъдат покрити от вашата застрахователна полица, ако сте получили тези услуги от друг доставчик. Избрали сте Услуги и Продукти за закупуване на база самоплащане. С други думи, вие сте насочили към нас и доставчиците да третираме вашата покупка на тези услуги и продукти, сякаш сте неосигурен пациент и се съгласявате да носите 100% отговорност за пълното плащане на посочената цена на продуктите и услугите. Вие потвърждавате, че няма гаранция, че вашата застрахователна компания ще извърши каквото и да е плащане върху цената на Продуктите или Услугите, които сте закупили чрез Сайта, и трябва да направите всякакви и всички проверки в това отношение, преди да направите поръчката си или да направите покупка или абонамент.
 4. Ние ще ви предоставим предварително таксите за Продуктите и Услугите, които сте заявили. Приемайки тези Условия, вие се съгласявате да заплатите тези такси в пълен размер като самоплащащ пациент, като избирате да не използвате обезщетение за застрахователна полица. Може да ви бъде предоставен избор от различни Услуги, заедно с техните цени. Вие сте избрали Услугите и сте готови да поемете пълната финансова отговорност за такова плащане.

Право на отказ/анулиране

 1. Възможно е продуктите да се влошат или да изтекат бързо; те не могат да бъдат върнати, заменени или възстановени. Все пак имате право да инспектирате продуктите си разумно, както бихте направили в магазин, но не можете да върнете артикули, които сте използвали, освен ако не ги връщате, защото са повредени или дефектни.
 2. За продукти, които не са лекарствени продукти, и в съответствие с разпоредбите на Директива 2011/83 на ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, имате право да отмените всяка транзакция, извършена онлайн в рамките на четиринадесет (14) дни от съответната сделка. Трябва да върнете всички такива Продукти, получени в рамките на четиринадесет (14) дни след получаване, като се отбележи, че всяко връщане в рамките на четиринадесет (14) дни от съответната транзакция ще се счита за отговарящо на това изискване. В никакъв случай не можете да върнете отворен продукт и платената сума няма да ви бъде възстановена, ако ние или който и да е Доставчик получим върнат продукт, който е бил отворен. Същото важи за всички Услуги, които са били предоставени преди или по едно и също време с вашето анулиране.

Доставка на продуктите

 1. Всички продукти, които са рекламирани на сайта, ще ви бъдат изпратени директно от доставчик на аптека.
ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ДОСТЪП ДО САЙТА, ​​СИГУРНОСТ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Вие се съгласявате да създадете напълно, точно и вярно своя пациентски акаунт, включително, но не само да посочите вашето име, пощенски адрес, телефонен номер, имейл адрес и парола, които стават вашия пациентски акаунт - ID и идентификационни данни. Идентификационният номер или идентификационните данни на пациентския акаунт са лични за вас и вие сте единствено отговорни за запазването на поверителността на вашия идентификационен номер или идентификационни данни на пациента, както и за всички дейности, които се извършват под този идентификационен номер или идентификационни данни на пациентския акаунт. Вие се съгласявате да забраните на всеки друг да използва идентификационния номер или идентификационните данни на вашия пациент и се съгласявате незабавно да ни уведомите за всяко действително или предполагаемо неоторизирано използване на вашия идентификационен номер или идентификационни данни или други опасения за сигурността, за които разберете.

Забранено е да нарушавате или да се опитвате да нарушите сигурността на Сайта, включително, но без ограничение: използване на вашия идентификационен номер или идентификационни данни или други опасения за сигурността, за които разберете.

 1. достъпа до данни, които не са предназначени за такъв потребител, или влизането в сървър или акаунт, до който потребителят няма право за достъп;
 2. опита за изследване, сканиране или тестване на уязвимостта на системата или мрежата или нарушаване на мерките за сигурност или удостоверяване без подходящо разрешение; или
 3. достъпа или използването на Сайта или част от него без разрешение, в нарушение на настоящите Условия или приложимия закон.

Нямате право да използвате каквито и да било скенери, обхождащи устройства, паяци, роботи или други автоматизирани средства от какъвто и да е вид за достъп или копиране на данни на Сайта, пряка връзка към която и да е функция или съдържание на Сайта, заобикаляне на нашите правила за изключване на роботи или други мерки, които можем да използваме, за да предотвратим или ограничим достъпа до Сайта.

Нарушенията на сигурността на системата или мрежата могат да доведат до гражданска или наказателна отговорност. Можем да разследваме събития, които могат да включват такива нарушения и може да включваме и да си сътрудничим
с правоприлагащите органи при наказателно преследване на потребители, които са замесени в такива нарушения. Вие се съгласявате да не използвате никакви устройства, софтуер или рутина за намеса или опит за намеса в правилната работа на Сайта или каквато и да е дейност, извършвана на Сайта.

Ако изберете или ви бъдат предоставени потребителски идентификационен код, парола или друга информация като част от нашите процедури за сигурност, трябва да третирате тази информация като поверителна. Не трябва да я разкривате на трета страна.

Имаме право да деактивираме всеки потребителски идентификационен код или парола, независимо дали са избрани от вас или предоставени от нас, по всяко време и да отменим достъпа ви до сайта и вашия пациентски акаунт, ако по наше разумно мнение не сте успели да се съобразите с някое от тези Условия. Ако знаете или подозирате, че някой друг освен вас знае вашия потребителски идентификационен код или парола, трябва незабавно да ни уведомите чрез секцията Свържете се с нас.

ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ

Когато използвате Сайта или Услугите, или изпращате имейли, съобщения и други комуникации от вашия настолен компютър или мобилно устройство до нас, вие общувате с нас по електронен път.

Вие се съгласявате да получавате съобщения от нас по електронен път.

Вие се съгласявате, че:

 1. всички споразумения и съгласия могат да бъдат подписани по електронен път; и
 2. всички известия, разкривания и други съобщения, които ви предоставяме по електронен път, отговарят на всяко законово изискване тези известия и други съобщения да бъдат в писмена форма.

Ние и доставчици можем да се свързваме с вас по телефона, по пощата или имейл, за да проверим информацията за профила ви. Ние и доставчиците можем да поискаме допълнителна информация от вас и вие се съгласявате да предоставяте допълнителна информация, за да се гарантира, че вие не сте създали профила си чрез измама. Ако не предоставите тази информация по искания начин в рамките на четиринадесет (14) дни от искането, ние си запазваме правото да спрем, прекратим или откажем достъпа ви до и използването на Сайта и Услугите, докато не ни предоставите информацията както е била поискана.

СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОБАЖДАНИЯ, ТЕКСТОВИ СЪОБЩЕНИЯ И ВИДЕО ЗАПИС

С предоставянето на вашия мобилен номер вие се съгласявате да се свързваме с вас от или от името на Оператора на посочения от вас мобилен номер, включително обаждания и текстови съобщения, за да получавате определена информация и комуникации, свързани с Продукти или Услуги (напр. проследяване на напредъка, напомняния и т.н.) или Сайта. Може да потвърдим отказа ви чрез текстово съобщение. Ако се абонирате за няколко типа текстови съобщения от нас, ние може да ви прекратим абонамента от услугата, която ви е изпратила последно съобщение, или да отговорим на вашето STOP съобщение, като ви изпратим SMS с молба за идентифициране на онези Услуги, които искате да спрете. Моля, имайте предвид, че след като оттеглите съгласието си, някои функции на сайта и определени Услуги може вече да не са достъпни за вас. Имайте предвид, че ако спрете да получавате текстови съобщения от нас, може да не получите важна и полезна информация и напомняния за вашите Услуги.

СОБСТВЕНОСТ НА САЙТА И СВЪРЗАНИ МАТЕРИАЛИ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Всички страници в Сайта и всеки материал, който е предоставен за изтегляне, са собственост на Оператора или на неговите лицензодатели или доставчици, според случая. Сайтът е защитен от приложимите национални и международни закони за авторско право и търговски марки.

При спазване на настоящите Условия и плащането на всички приложими такси, ние ви предоставяме отменим, непрехвърляем (освен както е предвидено по-долу), личен, неизключителен лиценз за използване на версията с обектен код на Сайта.

Всички права, които не са ви изрично предоставени в настоящите Условия, са запазени от нас или от нашите лицензодатели, доставчици, издатели, притежатели на права или други доставчици на съдържание.

Нито Сайтът и Услугите, нито която и да е част от Сайта и Услугите, не могат да бъдат възпроизвеждани, дублирани, копирани, продавани, препродадени, посещавани или използвани по друг начин за каквато и да е търговска цел без нашето изрично писмено съгласие. Вие нямате право да използват техники, за да присвоите дадена търговска марка, лого или друга защитена информация (включително изображения, текст, оформление на страницата, или форма) без нашето изрично писмено съгласие. Не можете да използвате никакви мета тагове или друг „скрит текст“, използвайки нашето име или търговски марки без нашето изрично писмено съгласие.

Не можете да използвате неправилно сайта или услугите. Можете да използвате Сайта и Услугите само както е разрешено от закона. Съдържанието на Сайта, включително, без ограничение, файловете, документите, текста, снимките, изображенията, аудио и видео материалите и всякакви други материали, които са достъпни чрез или са предоставени за използване или изтегляне чрез Сайта, не може да се копира, разпространява, променя, възпроизвежда, публикува или използва, изцяло или частично, освен за цели, разрешени или одобрени писмено от нас. Нямате право да поставяте в рамки или да използвате техники за рамкиране, за да обграждате или да създавате дълбоки връзки към което и да е име, търговски марки, марки за услуги, лого, съдържание или друга собствена информация (включително, без ограничение, изображения, текст, оформление на страницата или форма) на Оператор без нашето изрично писмено съгласие.

ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА, ФУНКЦИОНАЛНОСТ

Въпреки че се опитваме да гарантираме целостта и точността на описанията на Сайта и услугите, ние не даваме никакви изявления или гаранции относно коректността или точността на Сайта, описанията на услугите и другото съдържание на сайта. Възможно е Сайтът да включва печатни грешки, неточности или други грешки, както и че неоторизирани добавки, изтривания и промени могат да бъдат направени в Сайта от трети страни. В случай, че възникне неточност, моля, уведомете ни , за да можем да я коригираме.

Информацията, съдържаща се на Сайта, може да бъде променяна или актуализирана без предизвестие.

Освен това, ние няма да носим отговорност за информация или съдържание, което се публикува на Сайта от която и да е трета страна, свързана с Оператор.

Ние запазваме пълната собствена преценка по отношение на работата на Сайта и Услугите. Можем да оттеглим, спрем или прекратим всяка функционалност или функция на Сайта или Услугите, наред с други неща.

Ние не носим отговорност за грешки при предаване, повреда или компрометиране на информацията, пренасяна по местни или обменни телекомуникационни носители.

Ние не носим отговорност за поддържането на информация, произтичаща от използването на Сайта или по отношение на Услугите. Запазваме си правото да поддържаме, изтриваме или унищожаваме всички комуникации или информация, публикувани или качени на Сайта или Услугите в съответствие с нашите вътрешни правила за съхранение или унищожаване на записи.

Изображенията на продуктите в сайта са само с илюстративна цел.

Продуктите може да се различават от изображенията на Сайта и ние не поемаме отговорност за каквото и да е разчитане на точността на изображенията, използвани на Сайта.

Опаковката на Продуктите понякога може да се различава от тази, показана на изображенията на Сайта.

Всички продукти, показани на Сайта, са по всяко време зависими от наличността на съответния Доставчик. Ако продуктът, който сте поръчали, не е наличен, ние ще ви уведомим възможно най-скоро и ще възстановим плащането ви незабавно.

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

Връзките към уебсайтове на трети страни на Сайта са предоставени единствено за ваше удобство. Ако използвате тези връзки, напускате сайта. Ние не сме прегледали тези уебсайтове на трети страни и не контролираме, и не носим отговорност за тези уебсайтове, тяхното съдържание или наличност. Поради това ние не одобряваме и не правим никакви изявления относно тях, или какъвто и да е материал, намерен там, или каквито и да било резултати, които могат да бъдат получени от използването им. Ако решите да получите достъп до някой от уебсайтовете на трети страни, които са свързани към Сайта, правите това изцяло на свой собствен риск.

Можете да направите връзка към началната страница на сайта, при условие че го правите по начин, който е честен и законен и не накърнява нашата репутация и не се възползвате от нея.

Не трябва да установявате връзка по начин, който да предполага каквато и да е форма на асоцииране или одобрение от наша страна, когато такова не съществува.

Не трябва да установявате връзка към който и да е уебсайт, който не е ваша собственост.

Сайтът не трябва да бъде поставен в рамки на друг уебсайт, нито можете да създавате връзка към която и да е част от сайта, различна от началната страница.

Запазваме си правото да оттеглим разрешението за свързване без предизвестие.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Ако подавате, качвате, публикувате или предавате каквато и да е здравна информация, медицинска история, състояния, проблеми, симптоми, лична информация, формуляри за съгласие, споразумения, искания, коментари, идеи, предложения, информация, файлове, видеоклипове, изображения или други материали за нас или Сайта („Информация за потребителя“), вие се съгласявате да не предоставяте никаква потребителска информация, която:

 1. е фалшива, неточна, клеветническа, злоупотребяваща, подвеждаща, незаконна, непристойна, заплашителна, тормозеща, измамна, порнографска, вредна или която би могла да насърчи престъпно или неетично поведение;
 2. нарушава или застрашава неприкосновеността на личния живот, авторските права, търговската марка, търговския облик, търговските тайни или правата на интелектуална собственост на всяко лице или единица; или
 3. съдържа или предава вирус или друг вреден компонент.

Вие се съгласявате да не се свързвате с други потребители на сайта чрез непоискана електронна поща, телефонни обаждания, пощенски съобщения или друг метод за комуникация.

Вие заявявате и гарантирате пред нас и доставчиците, че имате законното право и сте упълномощени да предоставяте цялата потребителска информация на нас и доставчиците за използване, както е посочено тук и изисквано от нас и съответния Доставчик.

Вие се съгласявате, че предоставената от вас информация във връзка с Услугите и Сайта ще се управлява от нашата Политика за поверителност.

Вие се съгласявате да не:

 1. осъществявате достъп до Сайта или да използвате Услугите по какъвто и да е незаконен начин или за каквато и да е незаконна цел;
 2. публикувате или предавате: (i) съобщение под фалшиво име; или (ii) всякакви данни, материали, съдържание или информация (включително, без ограничение, съвети и препоръки) (наричани заедно „Информация“), които са: (i) клеветнически, заплашителни, неприлични, измамни, неверни или противоречащи на собствеността или правата на интелектуална собственост на всяко друго лице; или (ii) съдържа или насърчава всеки вирус, червей, троянски кон, бомба със закъснител, злонамерен софтуер или други компютърни програми или кодове, които са предназначени или целят да повредят, унищожат, прихванат, изтеглят, пречат, манипулират или по друг начин прекъсват или вредят на Сайта или Услугите, лична информация, софтуер, оборудване, сървъри или информация или улесняват или насърчават хакерство или подобно поведение;
 3. да се представяте за вашата самоличност или да представите погрешно вашата самоличност или да посочите невярно или да представите погрешно вашата връзка с физическо или юридическо лице;
 4. подправяне, хакване, копиране, модифициране или по друг начин повреда на администрацията, сигурността или правилната функция на Сайта или Услугите;
 5. да използва роботи или скриптове със Сайта;
 6. опит за обратно сглобяване, обратно компилиране, декомпилиране, разглобяване, превод или по друг начин промяна, измама или създаване на фалшиви резултати от всеки изпълним код, информация получена от и на Сайта;
 7. да имате работещ антивирусен или антишпионски софтуер, който е настроен да отменя настройката за бисквитки на интернет браузъра;
 8. неправилно идентифициране на подателя на всяко съобщение, предадено на Оператора;
 9. променяне на приписването или произхода на електронна поща, съобщения или публикуване;
 10. събиране или съхранение на лична здравна информация за всяко друго лице, което използва Сайта или Услугите; и/или
 11. нарушаване или улесняване нарушаването на което и да е авторско право, патент, търговска марка, търговска тайна или други права на собственост, публичност или поверителност на която и да е страна, включително, но не само, такива права на трети страни.

Предупреждение: Ако предоставите невярна или подвеждаща информация по всяко време, когато използвате Сайта, тогава може да бъде издадена рецепта или може да бъде предоставен Продукт или Услуга въз основа на такава информация, което може да има тежки и потенциално животозастрашаващи последици. Използвайки сайта и приемайки тези Условия, вие се съгласявате да не предоставяте невярна, неточна или подвеждаща информация по всяко време. Това би било нарушение на тези Условия.

Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и предпазвате Оператора и Доставчиците от и срещу всички искове, щети и разходи на трети страни (включително, но не само, разумни адвокатски хонорари) срещу или понесени от нас, произтичащи от информацията на който и да е Потребител, която качвате на или предавате чрез Сайта или при нарушаване на тази клауза 14.

ИСКОВЕ ЗА НАРУШЕНИЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА

Ние уважаваме правата на интелектуална собственост на други хора и очакваме потребителите на услуги на Сайта да направят същото.

Ние отхвърляме всякаква отговорност или отговорност за защитени с авторски права материали, публикувани на Сайта. Ако смятате, че работата ви е копирана по начин, който представлява нарушение на авторски права, моля, следвайте процедурите, посочени по-долу.

Ние ще ви отговорим бързо при известия за предполагаемо нарушение, които се отчитат при нас.

Известия за предполагаемо нарушение на съдържание, предоставено на сайта

 1. Ако сте собственик на авторски права, упълномощен да действате от името на едно лице или упълномощен да действате съгласно което и да е изключително право по авторско право, моля, докладвайте всички предполагаеми нарушения на авторски права, които се извършват на или чрез Сайта, като ни изпратите известие („Уведомление за авторски права“), което отговаря на следните изисквания:
  1. идентифициране на защитените с авторски права произведения, за които твърдите, че са нарушени;
  2. идентифициране на материала или връзката, за които твърдите, че нарушават (или са обект на нарушаваща дейност) и този достъп, до който трябва да бъде деактивиран, включително като минимум, ако е приложимо, URL адреса на връзката, показан на сайта, където
   може да се намери такъв материал;
  3. предоставите вашия пощенски адрес, телефонен номер и, ако имате, имейл адрес;
  4. включва и двете от следните твърдения в основната част на Известието за авторските права:
   „С настоящото заявявам, че имам добросъвестно убеждение, че оспорваното използване на защитения с авторски права материал не е разрешено от собственика на авторските права, неговия агент или от закона”
   „С настоящото заявявам, че информацията в това Уведомление за авторски права е точна
   и при съответните законови санкции, че аз съм собственик или упълномощен да действам от името на собственика на авторското право или на изключителното право, за което се твърди, че е нарушено”;
  5. предоставите пълното си юридическо име и вашия електронен или физически подпис; и
  6. доставите това Уведомление за авторски права, с всички попълнени елементи, до нас на: Свържете се с нас
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

С изключение на вашето електронно медицинско досие, ние запазваме всички права, собственост и интерес към Сайта, Услугите и всякаква информация, документация, софтуер или други материали на Сайта, както и всякакви патенти, авторски права, търговска тайна, търговска марка, марка за услуги или друга интелектуална собственост, или права на собственост върху някое от горните, с изключение на информация относно Сайт, който е лицензиран за нас (в този случай доставчикът на лиценза запазва всички права, собственост и интерес в него).

Информацията, която е достъпна чрез Сайта и Услугите, е собственост на Оператора. Вие се съгласявате да не съхранявате, копирате, модифицирате, възпроизвеждате, препредавате, разпространявате, отдавате под наем, заемате, продавате, публикувате, излъчвате, показвате или разпространявате такава информация на никого.

Използването, възпроизвеждането, копирането или повторното разпространение на нашите търговски марки, марки за услуги и/или лога са строго забранени без нашето предварително писмено разрешение. Непосредствено предходното изречение се прилага и за всякакви търговски марки, марки за услуги и лога на трети страни, които са публикувани на Сайта.

Нищо, което се съдържа в Сайта, не трябва да се тълкува като предоставяне, косвено отхвърляне, отказ или по друг начин, какъвто и да е лиценз или право за използване на която и да е търговска марка, марка за услуга или лого, което е
показано на Сайта, без писменото разрешение за това от Оператора , или трета страна, собственик на такава търговска марка, марка за услуга или лого. Сайтът може да съдържа други бележки за собственост и информация за авторски права, чиито условия се съгласявате да спазвате.

Можем да изтрием всяка информация, която ни предоставяте, която считаме по наше усмотрение за измамна, злоупотребяваща, клеветническа, нецензурна или в нарушение на което и да е авторско право, търговска марка или друга интелектуална собственост или право на собственост на друго лице или единица.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ

Ние не гарантираме, че достъпът до или използването на Сайта ще бъде непрекъснат или без грешки или че дефектите в Сайта ще бъдат коригирани.

Сайтът, включително всяко съдържание или информация, съдържащи се в него или която и да е свързана със сайта услуга, се предоставя „както е“, без никакво представяне или гаранция от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се.

Вие поемате пълна отговорност и риск за използването от ваша страна на Сайта, услугите, свързани със сайта, и свързаните уебсайтове. Вие носите отговорност за прилагането на процедури, които са достатъчни, за да задоволят вашите нужди от архивиране и сигурност на данните.

Гаранциите, свързани с продукти или услуги, предлагани, продавани и разпространявани чрез Сайта, са предмет на отделни гаранционни условия, ако има такива, предоставени от нас или трети страни (включително съответните Доставчици) с или във връзка с приложимите Продукти или Услуги.

Ние не гарантираме, че чрез използване на Услугите, каквито и да е рецепти ще бъдат написани за вас. Вие потвърждавате и разбирате, че използването или злоупотребата с Продуктите, които се получават чрез Сайта, може да доведе до нежелани или неочаквани последици.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА
ВАЖНО – ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ ОСОБЕНО НА ТАЗИ клауза И ОГРАНИЧЕНИЯТА НА НАШАТА ОТГОВОРНОСТ В НЕЯ. 

С изключение на предвиденото в закона и без ограничение:

 1. ние не поемаме никаква отговорност за последиците, произтичащи от прилагането, използването или злоупотребата с продукти или услуги, съдържащи се или предоставени чрез Сайта, включително всякакви наранявания или щети на някое лице или имущество поради небрежност или по друг начин, включително неспазване на предупредителни етикети, прикрепени към Продуктите; и
 2. не носим отговорност за действията или бездействията на Доставчиците.

Ние не изключваме и не ограничаваме по никакъв начин нашата отговорност към вас, когато това би било незаконно. Това включва отговорност за смърт или телесна повреда, причинени от наша небрежност или небрежност на нашите служители, агенти или подизпълнители или за измама или измамно подвеждане.

Ние няма да носим отговорност, независимо дали по договор, деликт (включително небрежност), нарушение на законовите задължения или по друг начин, за:

 1. загуба или щета, причинена от предоставяне на неточна или непълна информация;
 2. загуба на вашето емоционално благополучие, включително, но не само, причинило смущение;
 3. загуба на доход или очаквана печалба;
 4. загуба на възможност;
 5. загуба на репутация или накърняване на репутацията;
 6. загуби, понесени от трети лица; или
 7. всякакви косвени, последващи, специални или примерни щети, произтичащи от използването на Сайта или Услугата или Продукт, независимо от формата на действие.

Ние няма да носим отговорност за загуби или щети (при договор, небрежност или по друг начин), когато:

 1. няма нарушение на законово задължение за грижа, дължимо към вас;
 2. загубата или повредата не е разумно предвидим резултат от такова нарушение; или
 3. всяка загуба или повреда или повишен риск от загуба или повреда е резултат от нарушаване от ваша страна на тези Условия.

Съгласно клауза 18.2, нашата обща отговорност към вас, независимо дали по договор, непозволено увреждане (включително небрежност), нарушение на законово задължение или по друг начин, произтичаща от или във връзка с предоставянето на Продуктите или Услугите, ще бъде ограничена до сумата, платена от вас по отношение на такъв Продукт или Услуга.

Ще предприемем всички подходящи технически и организационни мерки срещу неразрешено или незаконно обработване на вашите лични данни и срещу случайна загуба или унищожаване или повреждане на лични данни, но при спазване на това и на нашите задължения по закон като администратор на данни, ние няма да носим отговорност за всяка загуба на данни или неоторизиран достъп от други лица, независимо дали в резултат на неоторизиран достъп, неправилен адрес, техническа повреда, техническа намеса, небрежност или по друг начин.

Ние се отказваме от всякакви гаранции, изрични или косвени (до степента, разрешена от закона), включително, но не само, подразбиращи се гаранции за задоволително качество и годност за конкретна цел. Ние не гарантираме, че Сайтът или каквито и да било известия, изпратени от нас до вас, няма да съдържат вируси или други вредни компоненти.

Ние не поемаме никаква отговорност или отговорност за действията или бездействията на трета страна, включително, но не само, Доставчиците.

Продукти и услуги се предлагат чрез Сайта само за ваша лична, домашна употреба. Вие се съгласявате да не доставяте Продуктите на никое друго лице или да използвате Продуктите или Услугите за каквито и да било търговски, бизнес цели или препродажба, и ние няма да носим отговорност пред вас за загуба на печалба, загуба на бизнес, прекъсване на бизнеса, или загуба на бизнес възможност, ако използвате такива Продукти или Услуги по друг начин, освен в съответствие с настоящите Условия.

Ние не носим отговорност за загуба или повреда, произтичаща от неуспеха да информирате своя редовен квалифициран медицински специалист за продукти или услуги, които поръчвате от Сайта.

НИКАКВИ ПРАВА НА ТРЕТИ СТРАНИ

Освен ако изрично не е посочено обратното в Условията, нищо тук не е предназначено да предоставя права или средства за защита на други лица, различни от вас, нас и нашите филиали. Нищо в Условията не е предназначено да облекчи или освободи задължението или отговорността на трети лица към вас, нас или доставчиците.

ПРЕПОРЪЧВАНЕ

Не можете да прехвърляте, предоставяте или делегирате Условията или част от тях без нашето предварително писмено съгласие. Ние можем свободно да прехвърляме, възлагаме или делегираме всички или част от Условията, както и всички права или задължения по тях. Условията ще бъдат обвързващи и в сила в полза на наследниците, правоприемниците и разрешените правоприемници на страните.

ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Тези условия се тълкуват съгласно законите на Англия и Уелс.

Като потребител вие имате потребителски права, които ви защитават съгласно приложимите императивни разпоредби на закона във вашата държава-членка на пребиваване.

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Съдилищата на Англия и Уелс ще имат неизключителна юрисдикция по отношение на всички спорове или искове, произтичащи от или свързани по някакъв начин с настоящите Условия или използването от ваша страна на Сайта, включително без ограничение Услугите, между вас и нас.

По отношение на правата ви като потребител, юрисдикцията на съдилищата ще бъде или съдилищата на Англия и Уелс, или на държавата-членка, в която пребивавате.

Ще се опитаме да работим добросъвестно, за да разрешим всеки проблем, който имате със Сайта, включително, без ограничение, продуктите и услугите, поръчани или закупени чрез сайта, ако се свържете с нас.

Въпреки това, ние осъзнаваме, че може да има редки случаи, в които може да не успеем да разрешим проблема и да ви удовлетворим. Ние и вие ще се опитаме да постигнем споразумение за разрешаване на иска в рамките на тридесет (30) дни след получаване на известието.

Моля, имайте предвид, че уебсайтът на Европейската комисия (https://ec.europa.eu/consumers/odr/) може да ви помогне да намерите решение на вашия потребителски проблем чрез подходящи опции.

НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛСТВО

Няма да се счита, че нарушаваме настоящите Условия или носим отговорност за нарушаване на тези Условия или нашата Политика за поверителност поради някакво събитие или събитие извън нашия разумен контрол, включително, без ограничение, Божии действия, тероризъм, война, нахлуване, повреди на каквито и да било обществени мрежи, недостиг на електричество, земетресения или наводнения, граждански безредици, стачки, пожари или други бедствия.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Запазваме си правото да откажем да ви предоставим достъп до целия или част от Сайта или да прекратим вашия достъп до целия или част от Сайта, ако вашето поведение ни дава основателна причина да го направим. Това ще бъде в частност, ако нарушавате приложимите закони или договорни разпоредби.

Независимо от подобно ограничение или прекратяване, вие ще продължите да имате достъп до Продукти и услуги, които сте закупили до този момент.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и държите безвредни за нас и всеки от нашите филиали от и срещу всички права, искания, загуби, задължения, щети, искове, причини за искове, действия и искове (без значение дали по закон или справедливост), такси, разходи и адвокатски хонорари от всякакъв вид, произтичащи пряко или косвено от или във връзка с:

 1. Ваше използване или злоупотреба със Сайта, Продуктите, Услугите или всяка информация, публикувана на Сайта;
 2. Ваше нарушение на Условията или Политиката за поверителност;
 3. съдържанието или предмета на всяка информация, която предоставяте на нас, на който и да е Доставчик или агент за обслужване на клиенти; или
 4. всяко небрежно или неправомерно действие или бездействие от ваша страна при използване или злоупотреба със Сайта, Продуктите, Услугите или каквато и да е информация на Сайта, включително, без ограничение, нарушаване на права върху интелектуална собственост на трети страни, права на поверителност или небрежност или неправомерно поведение.
РЕВИЗИИ НА УСЛОВИЯТА

По наша собствена преценка си запазваме правото да променяме тези Условия по всяко време, влизащи в сила при публикуване на сайта. Следователно трябва периодично да посещавате тази страница, за да прегледате настоящите Условия, така че да сте наясно с всички подобни промени, към които сте обвързани. Следователно вие се съгласявате да преглеждате Условията всеки път, когато влизате в Сайта, за да сте наясно с всякакви промени в тези Условия. Датата на последното преразглеждане на тези Условия е посочена в горната част на тези Условия.

Всяко използване на Сайта след такива промени ще се счита, че сте приели същите.

Ако не сте съгласни с актуалните Условия, трябва да изтриете своя пациентски акаунт.

ПРАВО ДА БЪДЕТЕ ЗАЛИЧЕНИ

При изтриване на Вашия пациентски акаунт, ние ще изтрием всякаква информация, която съхраняваме за вас.

Въпреки това, доставчиците са задължени по закон да съхраняват копие от вашето медицинско досие за определен период от време, което може да варира от една държава-членка до друга, а следователно и от Оператора.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

В случай, че някое от Условията бъде счетено от съд или друг съд с компетентна юрисдикция за неприложимо, тези разпоредби ще бъдат ограничени или премахнати до минимално необходимата степен, така че тези Условия да останат в сила и да бъдат ефективни.

Тези условия представляват цялото споразумение между нас по отношение на предмета на настоящото споразумение.

Някои клаузи на тези Условия могат да бъдат заменени от изрично определени правни бележки или условия, разположени на определени страници в рамките на Сайта.

Информация за авторско право/търговска марка. Авторско право © HR Healthcare Limited. Всички права запазени. Всички търговски марки, лога и марки за услуги („Марките“), които са показани на Сайта, са наша собственост или собственост на други трети страни. Нямате право да използвате Марките без нашето предварително писмено съгласие или съгласието на такава трета страна, която може да притежава Марките.

Само за целите на член 14, параграф 2, буква в) и член 28 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета (относно общата система на данък върху добавената стойност) и на еквивалентното национално законодателство и при спазване на всички други законови изисквания, предвидени в или приложими към настоящите Условия, се счита, че Операторът доставя Продуктите и Услугите за вас и съответно се счита, че Доставчиците са предоставили тези Продукти и Услуги на Оператора.

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Ако желаете да подадете жалба относно Сайта, моля, свържете се с нас.

Ако по някаква причина трябва да се свържете с нас, най-лесният начин е да се свържете директно с нас чрез:

 1. Имейл на [customercare-bg@treated.com]; или

Когато в настоящите Условия се прави препратка към кореспонденция, извършена в писмена форма, това ще се счита за комуникация, извършена от нас чрез съобщение на екрана, известие, поле за подкана или друга комуникация или информация, предоставена ви чрез Сайта или по имейл използвайки имейл адреса, който сте ни предоставили за комуникация с вас. Разпоредбите на тази клауза не се прилагат за изискванията за връчване на каквито и да било документи в съдебно производство.

Превод

Тази политика първоначално е изготвена на английски език и е преведена на български. Ако има някакъв конфликт или несъответствие в превода на която и да е разпоредба между българската версия на тази политика за поверителност и версията на английски език, версията на английски език има предимство.

Нека да ви помогнем да направите по-добрия избор.

Предложете лечение

Ако има определено лекарство или заболяване, което търсите, кажете ни и ще потърсим за вас.

Можем да ви изпратим имейл за запитването ви, а вие можете да се откажете от тази комуникация по всяко време.

Попитайте или предложете нещо.​

Изпратете въпроса си тук или ни кажете, ако сте открили проблем на нашия сайт.

Можем да ви изпратим имейл за запитването ви, а вие можете да се откажете от тази комуникация по всяко време.
4.8

Средният ни рейтинг въз основа на 3295 ревюта

Докладване на проблем

Приемам общите условия.
Можем да ви изпратим имейл за запитването ви, а вие можете да се откажете от тази комуникация по всяко време.

Добавяне на лекарство за сравнениe

Ще се свържем отново с вас скоро. Опитваме се да отговорим на всички въпроси в рамките на един работен ден.

Абонирахте се за бюлетина ни. Преглеждайте входящата си кутия за най-новата ни информация.

news-letter

Абонирайте се за бюлетина ни и научавайте най-новото за и още.

Натискайки 'Абонирай ме сега', вие приемате нашата Политика на поверителност.

За първи път ли сте на сайта ни?​

Можете да продължите като гост или да влезете в профила си на Treated, ако имате такъв.

4.8

Средният ни рейтинг въз основа на 3295 ревюта